Проекти

Проект № BG14MFOP001 - 4.019 - „Модернизация на Сграда за преработка на Аквакултури и Предприятие за преработка на продукти от Аквакултури 2019”

Проект № BG14MFOP001 - 4.019 - „Модернизация на Сграда за преработка на Аквакултури и Предприятие за преработка на продукти от Аквакултури 2019”

Екип на Аквафиш 17.08.2021 0
                                                                                                                         „ АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК ” ООД е бенефициент по Оперативна програма „Морско дело и рибарство 2014-2020 г.“Проект № BG14MFOP001 - 4.019 - „Модернизация на Сграда за преработка на Аквакултури и Предприятие за преработка на продукти от Аквакултури 2019” в поземлен имот 010015 местност "Грахорлива дъмга" в с. Мирянци, Община ПазарджикАдминистративен договор № МДР-ИП-01-21/22.04.2020  г.  Цел на проекта:  Целите, които си е поставила фирмата, са в следните посоки: Разширяване и поддър...
Подробно
Проект № BG14MFOP001-4.013- „ Пристройка за филтърни системи към Сграда 1 за производство на аквакултури в ПИ № 010015, УПИ V-15 за рибовъдно производство

Проект № BG14MFOP001-4.013- „ Пристройка за филтърни системи към Сграда 1 за производство на аквакултури в ПИ № 010015, УПИ V-15 за рибовъдно производство

Екип на Аквафиш 17.08.2021 0
                                                                                                 „ АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК ” ООД е бенефициент по Оперативна програма „Морско дело и рибарство 2014-2020 г.“Проект № BG14MFOP001-4.013- „ Пристройка за филтърни системи към Сграда 1 за производство на аквакултури в ПИ № 010015, УПИ V-15 за рибовъдно производство, местност “ Грахорлива дъмга „, землище с. Мирянци, общ. Пазарджик“Административен договор № МДР-ИП-01-22/22.04.2020  г.  Цел на проекта:  Целите, които си е поставила фирмата, са в следните посоки:увеличаване капацитета на филтрационните мощности...
Подробно
Проект № BG14MFOP001-5.007 - „Модернизация на Сграда за преработка на аквакултури и Предприятие за преработка на продукти от аквакултури  „в ПИ № 010015

Проект № BG14MFOP001-5.007 - „Модернизация на Сграда за преработка на аквакултури и Предприятие за преработка на продукти от аквакултури „в ПИ № 010015

Екип на Аквафиш 17.08.2021 0
                                                                                                                         „ АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК ” ООД е бенефициент по Оперативна програма „Морско дело и рибарство 2014-2020 г.“Проект № BG14MFOP001-5.007- „Модернизация на Сграда за преработка на аквакултури и Предприятие за преработка на продукти от аквакултури  „в ПИ № 010015, УПИ V-15 за рибовъдно производство, местност “ Грахорлива дъмга „, землище с. Мирянци, общ. Пазарджик“Административен договор № МДР-ИП-01-25/07.05.2020  г.  Цел на проекта:  Разширяване на енергийната независимост на съществу...
Подробно