Проекти

Проект № BG14MFOP001-2.014- „Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Проект № BG14MFOP001-2.014- „Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Екип на Аквафиш 17.08.2021 0
                                                                                                                         „ АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК ” ООД е бенефициент по Оперативна програма „Морско дело и рибарство 2014-2020 г.“Проект № BG14MFOP001-2.014- „Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 Административен договор № МДР-ИП-01-177/08.10.2020  г.  Цел на проекта:  Помощ за оборотен капитал и компенсиране на производители на риба и други водни организми за справяне с последиците от пандемията COVID-19.  Обща сто...
Подробно
Проект № BG14MFOP001-2.014- „Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Проект № BG14MFOP001-2.014- „Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Екип на Аквафиш 17.08.2021 0
                                                                                                                         „ АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК ” ООД е бенефициент по Оперативна програма „Морско дело и рибарство 2014-2020 г.“Проект № BG14MFOP001-2.014- „Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 Административен договор № МДР-ИП-01-181/08.10.2020  г.  Цел на проекта:  Помощ за оборотен капитал и компенсиране на производители на риба и други водни организми за справяне с последиците от пандемията COVID-19..  Обща ст...
Подробно
Проект № BG14MFOP001-4.026- „Сграда за производство на фуражи за риба „             в ПИ № 010015, УПИ V-15 за рибовъдно производство, местност “ Грахорлива дъмга „, землище с. Мирянци, общ. Пазарджик“

Проект № BG14MFOP001-4.026- „Сграда за производство на фуражи за риба „ в ПИ № 010015, УПИ V-15 за рибовъдно производство, местност “ Грахорлива дъмга „, землище с. Мирянци, общ. Пазарджик“

Екип на Аквафиш 17.08.2021 0
                                                                                                 „ АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК ” ООД е бенефициент по Оперативна програма                               „Морско дело и рибарство 2014-2020 г.“Проект № BG14MFOP001-4.026- „Сграда за производство на фуражи за риба „                          в ПИ № 010015, УПИ V-15 за рибовъдно производство, местност “ Грахорлива дъмга „, землище с. Мирянци, общ. Пазарджик“Административен договор № МДР-ИП-01-32/17.02.2021  г.  Цел на проекта:  Производство на рибни фуражи за собствени нужди - гранулиран фураж за африкански сом. ...
Подробно