Проекти

Документи за търг надзор на СМР

Документи за търг надзор на СМР

Екип на Аквафиш 16.10.2018 0
 Всички необходими документи могат да бъдат свалени от следния линк -  Търг надзор на СМР - [Изтегли прикачени файлове]  ...
Подробно
Документи търг СМР

Документи търг СМР

Екип на Аквафиш 21.08.2018 0
 Всички необходими документи могат да бъдат свалени от следния линк - Търг СМР [Изтегли прикачени файлове]   ...
Подробно
СГРАДА ЗА ПРЕРАБОТКА НА АКВАКУЛТУРИ В МЕСТНОСТ „ГРАХОРЛИВА ДЪМГА, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МИРЯНЦИ, ОБЩ. ПАЗАРДЖИК

СГРАДА ЗА ПРЕРАБОТКА НА АКВАКУЛТУРИ В МЕСТНОСТ „ГРАХОРЛИВА ДЪМГА, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МИРЯНЦИ, ОБЩ. ПАЗАРДЖИК

Екип на Аквафиш 20.06.2018 0
АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК ” ООД е бенефициент по Оперативна програма „Морско дело и рибарство 2014-2020 г.“Проект №: G14MFOP001-5.004-0012-C03  „СГРАДА ЗА ПРЕРАБОТКА НА АКВАКУЛТУРИ В МЕСТНОСТ „ГРАХОРЛИВА ДЪМГА, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МИРЯНЦИ, ОБЩ. ПАЗАРДЖИК“Административен договор № МДР-ИП-01-33/10.08.2017 г.  Цел на проекта:  С настоящия проект ще  бъде изградено Предприятие за преработка на аквакултури отговарящо на  европейските и световни стандарти в бизнеса и практиката до момента.Ще бъдат разкрити нови работни места;Проекта ще доведе до  изграждане  на  локални пречиствателни съоръжения, които ще съб...
Подробно