Проекти

СГРАДА ЗА ПРЕРАБОТКА НА АКВАКУЛТУРИ В МЕСТНОСТ „ГРАХОРЛИВА ДЪМГА, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МИРЯНЦИ, ОБЩ. ПАЗАРДЖИК

СГРАДА ЗА ПРЕРАБОТКА НА АКВАКУЛТУРИ В МЕСТНОСТ „ГРАХОРЛИВА ДЪМГА, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МИРЯНЦИ, ОБЩ. ПАЗАРДЖИК

Екип на Аквафиш 20.06.2018 0
АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК ” ООД е бенефициент по Оперативна програма „Морско дело и рибарство 2014-2020 г.“Проект №: G14MFOP001-5.004-0012-C03  „СГРАДА ЗА ПРЕРАБОТКА НА АКВАКУЛТУРИ В МЕСТНОСТ „ГРАХОРЛИВА ДЪМГА, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МИРЯНЦИ, ОБЩ. ПАЗАРДЖИК“Административен договор № МДР-ИП-01-33/10.08.2017 г.  Цел на проекта:  С настоящия проект ще  бъде изградено Предприятие за преработка на аквакултури отговарящо на  европейските и световни стандарти в бизнеса и практиката до момента.Ще бъдат разкрити нови работни места;Проекта ще доведе до  изграждане  на  локални пречиствателни съоръжения, които ще съб...
Подробно
Подобряване на условията за отглеждане на аквакултури в рибарник с. Мирянци

Подобряване на условията за отглеждане на аквакултури в рибарник с. Мирянци

Екип на Аквафиш 20.06.2018 0
„ АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК ” ООД е бенефициент по Оперативна програма „Морско дело и рибарство 2014-2020 г.“Проект №: BG14МFOP001-2.002-0011 „Подобряване на условията за отглеждане на аквакултури в рибарник с. Мирянци“ Административен договор № МДР-ИП-01-22/18.07.2017 г.   Цел на проекта:  Реализирането на  инвестиции  за достигане на следните резултати:Инвестиране в модернизирането на рибарника, чрез закупуване на различно оборудване, което ще доведе до   по-добри условия на живот на аквакултурите;Инвестиране и подобряване на условията на труд  на работещите лица.  Обща стойност на проекта   97 762....
Подробно