СГРАДА ЗА ПРЕРАБОТКА НА АКВАКУЛТУРИ В МЕСТНОСТ „ГРАХОРЛИВА ДЪМГА, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МИРЯНЦИ, ОБЩ. ПАЗАРДЖИК

Публикувано от Екип на Аквафиш 20.06.2018 0 Коментари

АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК ” ООД е бенефициент по Оперативна програма „Морско дело и рибарство 2014-2020 г.“

Проект №: G14MFOP001-5.004-0012-C03  „СГРАДА ЗА ПРЕРАБОТКА НА АКВАКУЛТУРИ В МЕСТНОСТ „ГРАХОРЛИВА ДЪМГА, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МИРЯНЦИ, ОБЩ. ПАЗАРДЖИК“

Административен договор № МДР-ИП-01-33/10.08.2017 г.

 

 

Цел на проекта:  С настоящия проект ще  бъде изградено Предприятие за преработка на аквакултури отговарящо на  европейските и световни стандарти в бизнеса и практиката до момента.

  • Ще бъдат разкрити нови работни места;
  • Проекта ще доведе до  изграждане  на  локални пречиствателни съоръжения, които ще събират и обработват на 100% отпадния продукт ;
  • Внедряване  и  сертифициране на   Системата за управление на околната среда ISO 14001:2015.
  • Внедряване  и  сертифициране на   Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007;

 

 

 

Обща стойност на проекта   1 999 934,56 лв.,  от които

  • 999 967,28 лв.  БФП (Европейско и Национално финансиране)
  • 999 967,28 лв. Собствено финансиране

 

 

 

Начална дата: 09.08.2017 г.

 

Крайна дата: 09.02.2019  г.