Проект № BG14MFOP001-4.059- „Промяна по време на строителство - преустройство на етап 3-филтърни системи към обект: Сграда за производство на аквакултури „ в ПИ № 010015, УПИ V-15 за рибовъдно производство, местност “ Грахорлива дъ

Публикувано от Екип на Аквафиш 17.08.2021 0 Коментари

 

„ АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК ” ООД е бенефициент по Оперативна програма                               „Морско дело и рибарство 2014-2020 г.“

Проект № BG14MFOP001-4.059- „Промяна по време на строителство - преустройство на етап 3-филтърни системи към обект: Сграда за производство на аквакултури „                          в ПИ № 010015, УПИ V-15 за рибовъдно производство, местност “ Грахорлива дъмга „, землище с. Мирянци, общ. Пазарджик“.

 

Административен договор № МДР-ИП-01-44/24.03.2021  г.

 

 Цел на проекта: 

 

  • Увеличаване капацитета на филтрационните мощности на предприятието, което от своя страна ще доведе до увеличаване на производствения капацитет на дружеството.

  

Обща стойност на проекта   399 999.02 лв.,  от които:

  • 199 999. 51 лв.  БФП (Европейско и Национално финансиране);
  • 199 999. 51 лв. Собствено финансиране.

 

Начална дата: 24.03.2021 г.

Крайна дата: 24.03.2022  г.