Проект № BG14MFOP001-4.026- „Сграда за производство на фуражи за риба „ в ПИ № 010015, УПИ V-15 за рибовъдно производство, местност “ Грахорлива дъмга „, землище с. Мирянци, общ. Пазарджик“

Публикувано от Екип на Аквафиш 17.08.2021 0 Коментари

                                                                                               

 

„ АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК ” ООД е бенефициент по Оперативна програма                               „Морско дело и рибарство 2014-2020 г.“

Проект № BG14MFOP001-4.026- „Сграда за производство на фуражи за риба „                          в ПИ № 010015, УПИ V-15 за рибовъдно производство, местност “ Грахорлива дъмга „, землище с. Мирянци, общ. Пазарджик“

Административен договор № МДР-ИП-01-32/17.02.2021  г.

 

 Цел на проекта: 

 

  • Производство на рибни фуражи за собствени нужди - гранулиран фураж за африкански сом.

  

Обща стойност на проекта   399 999.00 лв.,  от които:

  • 199 999. 50 лв.  БФП (Европейско и Национално финансиране);
  • 199 999. 50 лв. Собствено финансиране.

 

Начална дата: 17.02.2021 г. 

Крайна дата: 17.02.2022  г.