Проект № BG14MFOP001-2.014- „Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Публикувано от Екип на Аквафиш 17.08.2021 0 Коментари

                                                                                                                       

 

„ АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК ” ООД е бенефициент по Оперативна програма

 „Морско дело и рибарство 2014-2020 г.“

Проект № BG14MFOP001-2.014- „Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

 

Административен договор № МДР-ИП-01-181/08.10.2020  г.

 

 Цел на проекта: 

 

  • Помощ за оборотен капитал и компенсиране на производители на риба и други водни организми за справяне с последиците от пандемията COVID-19..

  

Обща стойност на проекта   29 720.11  лв., 

БФП (Европейско и Национално финансиране);

 

Начална дата: 08.10.2020 г. 

Крайна дата: 08.02.2021  г.