Подобряване на условията за отглеждане на аквакултури в рибарник с. Мирянци

Публикувано от Екип на Аквафиш 20.06.2018 0 Коментари Проекти,

„ АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК ” ООД е бенефициент по Оперативна програма „Морско дело и рибарство 2014-2020 г.“

Проект №: BG14МFOP001-2.002-0011 „Подобряване на условията за отглеждане на аквакултури в рибарник с. Мирянци“

Административен договор № МДР-ИП-01-22/18.07.2017 г.

 

 

 

Цел на проекта:  Реализирането на  инвестиции  за достигане на следните резултати:

  • Инвестиране в модернизирането на рибарника, чрез закупуване на различно оборудване, което ще доведе до   по-добри условия на живот на аквакултурите;
  • Инвестиране и подобряване на условията на труд  на работещите лица.

 

 

Обща стойност на проекта   97 762.00   лв.,  от които

  • 36 660.76 лв.  Европейско финансиране
  • 12 220.24  лв.  Национално финансиране
  • 48  881  лв. Собствено финансиране

 

 

 

 

    Начална дата: 18.07.2017 г.

 

    Крайна дата: 18.09.2017 г.